Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
3 3(9) Klas Järvstråt 30.05 (Sofia Johansson 20.39)  starttid: 17.45.41 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 41  294  2.39-3  9.0      294  2.39-3  9.0       2.04 7.0 Sof
 2 42  168  2.57-4  17.6      462  5.36-3  12.1       2.10 12.9 Sof
 3 43  262  2.01-2  7.7      724  7.37-3  10.5       1.57 7.4 Sof
 4 44  183  2.58-5  16.2 1.00   907 10.35-3  11.7       1.28 8.0 Sof
 5 46  164  2.15-3  13.7     1,071 12.50-3  12.0       1.28 8.9 Sof
 6 47  198  6.46-3  34.2 1.40  1,269 19.36-3  15.4       3.44 18.9 Sof
 7 48  172  3.47-2  22.0     1,441 23.23-3  16.2       2.45 16.0 Sof
 8 49  405  2.39-4  6.5 0.20  1,846 26.02-3  14.1       1.44 4.3 Sof
 9 50  147  2.47-2  18.9     1,993 28.49-3  14.5       2.21 16.0 Sof
Mål    248  1.16-2  5.1     2,241 30.05-3  13.4       0.58 3.9 Sof
2,402 30.05-3 12.5 3.00 20.39 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Sof-55-JS4-48-Kla 2 Sof-83-JS4-67-Kla-286-SK2-44-SA2-190-EB3-84-BA-110-RA 3 Sof-109-JS4-45-Kla 4 Sof-181-JS4-63-Kla 5 Sof-212-JS4-79-Kla 6 Sof-289-JS4-184-Kla 7 JS4-109-Kla 8 JS4-95-Kla 9 JS4-87-Kla