Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
3 1(9) Sofia Johansson 20.39 (tvåa Johanna Svalbacke 29.03)  starttid: 17.44.33 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 41  294  2.04-1  7.0      294  2.04-1  7.0       2.04 7.0 Sof
 2 42  168  2.10-1  12.9      462  4.14-1  9.2       2.10 12.9 Sof
 3 43  262  1.57-1  7.4      724  6.11-1  8.5       1.57 7.4 Sof
 4 44  183  1.28-1  8.0      907  7.39-1  8.4       1.28 8.0 Sof
 5 46  164  1.28-1  8.9     1,071  9.07-1  8.5       1.28 8.9 Sof
 6 47  198  3.44-1  18.9     1,269 12.51-1  10.1       3.44 18.9 Sof
 7 48  172  2.45-1  16.0     1,441 15.36-1  10.8       2.45 16.0 Sof
 8 49  405  1.44-1  4.3     1,846 17.20-1  9.4       1.44 4.3 Sof
 9 50  147  2.21-1  16.0     1,993 19.41-1  9.9       2.21 16.0 Sof
Mål    248  0.58-1  3.9     2,241 20.39-1  9.2       0.58 3.9 Sof
2,402 20.39-1 8.6 20.39 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Sof-55-JS4-48-Kla 2 Sof-83-JS4-67-Kla-286-SK2-44-SA2-190-EB3-84-BA-110-RA 3 Sof-109-JS4-45-Kla 4 Sof-181-JS4-63-Kla 5 Sof-212-JS4-79-Kla 6 Sof-289-JS4-184-Kla 7 8 9