Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
3 6(9) Sara Andersson 40.44 (Sofia Johansson 20.39)  starttid: 17.50.24 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 41  294  3.14-5  11.0      294  3.14-5  11.0   -SK21  2.04 7.0 Sof
 2 42  168  3.09-5  18.8      462  6.23-4  13.8       2.10 12.9 Sof
 3 43  262  4.49-7  18.4 1.50   724 11.12-7  15.5       1.57 7.4 Sof
 4 44  183  3.19-6  18.1 1.10   907 14.31-7  16.0       1.28 8.0 Sof
 5 46  164  3.15-7  19.8 1.00  1,071 17.46-7  16.6       1.28 8.9 Sof
 6 47  198  9.34-7  48.3 3.50  1,269 27.20-7  21.5       3.44 18.9 Sof
 7 48  172  6.16-6  36.4 2.10  1,441 33.36-7  23.3   -EB31  2.45 16.0 Sof
 8 49  405  1.53-2  4.7     1,846 35.29-7  19.2       1.44 4.3 Sof
 9 50  147  3.34-4  24.3     1,993 39.03-6  19.6       2.21 16.0 Sof
Mål    248  1.41-5  6.8     2,241 40.44-6  18.2       0.58 3.9 Sof
2,402 40.44-6 17.0 10.00 20.39 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK2-9-SA2-160-BA-5-EB3-40-RA 2 Sof-83-JS4-67-Kla-286-SK2-44-SA2-190-EB3-84-BA-110-RA 3 SK2-178-SA2-95-EB3 4 SK2-208-SA2-137-EB3 5 SK2-220-SA2-133-EB3 6 SK2-231-SA2-54-EB3 7 SK2-243-EB3-8-SA2 8 SK2-227-SA2-90-EB3 9 SK2-166-SA2-133-EB3