Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
3 9(9) Björn Almar 96.29 (Sofia Johansson 20.39)  starttid: 17.46.39 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 41  294  9.39-9  32.8 4.50   294  9.39-9  32.8   +EB31  2.04 7.0 Sof
 2 42  168  5.03-8  30.1      462 14.42-9  31.8       2.10 12.9 Sof
 3 43  262 32.54-9  125. 28.20   724 47.36-9  65.7       1.57 7.4 Sof
 4 44  183  7.18-9  39.9 3.50   907 54.54-9  60.5       1.28 8.0 Sof
 5 46  164  4.20-8  26.4 0.50  1,071 59.14-9  55.3       1.28 8.9 Sof
 6 47  198 12.53-9  65.1 4.10  1,269 72.07-9  56.8       3.44 18.9 Sof
 7 48  172  8.58-8  52.1 2.30  1,441 81.05-9  56.3       2.45 16.0 Sof
 8 49  405  7.03-8  17.4 3.00  1,846 88.08-9  47.7       1.44 4.3 Sof
 9 50  147  6.32-7  44.4     1,993 94.40-9  47.5       2.21 16.0 Sof
Mål    248  1.49-7  7.3     2,241 96.29-9  43.1       0.58 3.9 Sof
2,402 96.29-9 40.2 47.30 20.39 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK2-9-SA2-160-BA -5-EB3-40-RA 2 Sof-83-JS4-67-Kla-286-SK2-44-SA2-190-EB3-84-BA -110-RA 3 4 5 6 7 8 9