Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
3 2(9) Johanna Svalbacke 29.03 (Sofia Johansson 20.39)  starttid: 17.45.16 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 41  294  2.16-2  7.7      294  2.16-2  7.7       2.04 7.0 Sof
 2 42  168  2.38-3  15.7      462  4.54-2  10.6       2.10 12.9 Sof
 3 43  262  2.23-3  9.1      724  7.17-2  10.1       1.57 7.4 Sof
 4 44  183  2.40-3  14.6 0.40   907  9.57-2  11.0       1.28 8.0 Sof
 5 46  164  1.59-2  12.1     1,071 11.56-2  11.1       1.28 8.9 Sof
 6 47  198  5.01-2  25.3     1,269 16.57-2  13.4       3.44 18.9 Sof
 7 48  172  5.02-3  29.3 1.20  1,441 21.59-2  15.3       2.45 16.0 Sof
 8 49  405  2.53-5  7.1 0.30  1,846 24.52-2  13.5       1.44 4.3 Sof
 9 50  147  2.55-3  19.8     1,993 27.47-2  13.9       2.21 16.0 Sof
Mål    248  1.16-2  5.1     2,241 29.03-2  13.0       0.58 3.9 Sof
2,402 29.03-2 12.1 2.30 20.39 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Sof-55-JS4-48-Kla 2 Sof-83-JS4-67-Kla-286-SK2-44-SA2-190-EB3-84-BA-110-RA 3 Sof-109-JS4-45-Kla 4 Sof-181-JS4-63-Kla 5 Sof-212-JS4-79-Kla 6 Sof-289-JS4-184-Kla 7 JS4-109-Kla 8 JS4-95-Kla 9 JS4-87-Kla