Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
3 4(9) Sofia Klasson 39.34 (Sofia Johansson 20.39)  starttid: 17.48.28 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 41  294  5.01-7  17.1 2.20   294  5.01-7  17.1   +SA21  2.04 7.0 Sof
 2 42  168  2.34-2  15.3      462  7.35-7  16.4       2.10 12.9 Sof
 3 43  262  2.35-4  9.9      724 10.10-6  14.0       1.57 7.4 Sof
 4 44  183  2.49-4  15.4 0.50   907 12.59-5  14.3       1.28 8.0 Sof
 5 46  164  3.03-4  18.6 1.10  1,071 16.02-5  15.0       1.28 8.9 Sof
 6 47  198  9.23-6  47.4 4.30  1,269 25.25-6  20.0       3.44 18.9 Sof
 7 48  172  5.56-5  34.5 2.20  1,441 31.21-6  21.8       2.45 16.0 Sof
 8 49  405  2.17-3  5.6     1,846 33.38-5  18.2       1.44 4.3 Sof
 9 50  147  4.35-6  31.2 1.30  1,993 38.13-4  19.2       2.21 16.0 Sof
Mål    248  1.21-4  5.4     2,241 39.34-4  17.7       0.58 3.9 Sof
2,402 39.34-4 16.5 12.40 20.39 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK2-9-SA2-160-BA-5-EB3-40-RA 2 Sof-83-JS4-67-Kla-286-SK2-44-SA2-190-EB3-84-BA-110-RA 3 SK2-178-SA2-95-EB3 4 SK2-208-SA2-137-EB3 5 SK2-220-SA2-133-EB3 6 SK2-231-SA2-54-EB3 7 SK2-243-EB3-8-SA2 8 SK2-227-SA2-90-EB3 9 SK2-166-SA2-133-EB3