Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
3 7(9) Julia Mattsson 41.48 (Sofia Johansson 20.39)  starttid: 18.03.04 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 41  294  3.14-5  11.0      294  3.14-5  11.0       2.04 7.0 Sof
 2 42  168  3.24-6  20.2      462  6.38-5  14.4       2.10 12.9 Sof
 3 43  262  2.45-5  10.5      724  9.23-4  13.0       1.57 7.4 Sof
 4 44  183  2.33-2  13.9      907 11.56-4  13.2       1.28 8.0 Sof
 5 46  164  3.13-6  19.6 0.20  1,071 15.09-4  14.1       1.28 8.9 Sof
 6 47  198  7.25-4  37.5     1,269 22.34-4  17.8       3.44 18.9 Sof
 7 48  172  7.17-7  42.3 1.50  1,441 29.51-4  20.7       2.45 16.0 Sof
 8 49  405  3.28-6  8.6     1,846 33.19-4  18.0       1.44 4.3 Sof
 9 50  147  6.32-7  44.4 1.50  1,993 39.51-7  20.0       2.21 16.0 Sof
Mål    248  1.57-8  7.9     2,241 41.48-7  18.7       0.58 3.9 Sof
2,402 41.48-7 17.4 4.00 20.39 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 Jul-143-RA 4 5 6 7 8 9