Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
3 5(9) Erik Bäcklund-E 40.07 (Sofia Johansson 20.39)  starttid: 17.53.19 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 41  294  3.04-4  10.4      294  3.04-4  10.4   -BA 1  2.04 7.0 Sof
 2 42  168  3.34-7  21.2      462  6.38-5  14.4       2.10 12.9 Sof
 3 43  262  3.14-6  12.3      724  9.52-5  13.6       1.57 7.4 Sof
 4 44  183  4.01-7  21.9 1.10   907 13.53-6  15.3       1.28 8.0 Sof
 5 46  164  3.11-5  19.4 0.20  1,071 17.04-6  15.9       1.28 8.9 Sof
 6 47  198  8.15-5  41.7 1.10  1,269 25.19-5  20.0       3.44 18.9 Sof
 7 48  172  5.14-4  30.4     1,441 30.33-5  21.2   +SA21  2.45 16.0 Sof
 8 49  405  3.31-7  8.7     1,846 34.04-6  18.5       1.44 4.3 Sof
 9 50  147  4.17-5  29.1     1,993 38.21-5  19.2       2.21 16.0 Sof
Mål    248  1.46-6  7.1     2,241 40.07-5  17.9       0.58 3.9 Sof
2,402 40.07-5 16.7 2.40 20.39 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK2-9-SA2-160-BA-5-EB6-40-RA 2 Sof-83-JS4-67-Kla-286-SK2-44-SA2-190-EB6-84-BA-110-RA 3 SK2-178-SA2-95-EB6 4 SK2-208-SA2-137-EB6 5 SK2-220-SA2-133-EB6 6 SK2-231-SA2-54-EB6 7 SK2-243-EB6-8-SA2 8 SK2-227-SA2-90-EB6 9 SK2-166-SA2-133-EB6