Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 4(10) Per Ivarsson 52.31 (Jonas Hogedal 44.07)  starttid: 18.12.52 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  3.32-5  13.1 1.10   269  3.32-5  13.1   -ES23  2.07 7.9 Jon
 2 32  219  2.16-5  10.4      488  5.48-4  11.9   +DS 2  2.02 9.3 Jon
 3 33  416  2.57-3  7.1      904  8.45-2  9.7       2.28 5.9 Jon
 4 34  276  2.34-8  9.3 0.20  1,180 11.19-3  9.6       1.59 7.2 JG 
 5 35  407  3.07-3  7.7     1,587 14.26-3  9.1       2.49 6.9 Jon
 6 36  430  4.16-1  9.9     2,017 18.42-2  9.3       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  2.20-9  11.1 0.30  2,227 21.02-2  9.4       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  5.01-3  22.1 0.40  2,454 26.03-2  10.6       4.16 18.8 Jon
 9 83  632  3.35-3  5.7     3,086 29.38-2  9.6       2.55 4.6 JG 
10 91  311  4.39-6  15.0 1.30  3,397 34.17-2  10.1       3.06 10.0 Jon
11 84  429  3.49-6  8.9 0.30  3,826 38.06-4  10.0       3.02 7.1 Jon
12 92  341  2.31-6  7.4     4,167 40.37-4  9.7       1.32 4.5 Jon
13 85  500  4.18-1  8.6     4,667 44.55-3  9.6       4.18 8.6 PI 
14 80  292  3.30-7  12.0 1.20  4,959 48.25-4  9.8       1.21 4.6 Jon
15 81  206  1.22-6  6.6     5,165 49.47-4  9.6       0.47 3.8 JG 
16 87  148  1.39-2  11.1 0.10  5,313 51.26-4  9.7       1.27 9.8 Jon
Mål    105  1.05-5  10.3     5,418 52.31-4  9.7       0.46 7.3 Jon
5,754 52.31-4 9.1 6.10 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Jon-79-ES2-1-PI -3-DS-2-NL-57-Nic 2 Jon-87-ES2-7-DS -0-PI -6-NL-55-Nic 3 JG -245-Jon-123-PI -35-Nic-10-DS-37-ES2-53-NL 4 JG -250-Jon-153-PI -27-Nic-9-DS-41-ES2-46-NL 5 JG -229-Jon-171-PI -28-DS-3-Nic-89-ES2 6 JG -160-Jon-90-PI -90-Nic-141-ES2-61-DS 7 JG -174-Jon-113-PI -79-Nic-150-ES2-52-DS 8 JG -110-Jon-158-PI -70-Nic-264-DS-1-ES2 9 JG -133-Jon-175-PI -75-Nic-270-ES2-4-DS 10 JG -104-Jon-268-PI -24-Nic-259-DS-9-ES2 11 JG -82-Jon-293-Nic-22-PI -268-ES2-1-DS 12 Nic-73-PI -231-DS-6-ES2 13 PI -37-Nic-226-DS-151-ES2 14 Nic-55-PI 15 Nic-62-PI 16 Jon-17-JG-153-Emi-252-Nic-58-PI