Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 3(10) Nicklas Sahlin 51.51 (Jonas Hogedal 44.07)  starttid: 18.12.48 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  4.38-8  17.2 2.30   269  4.38-8  17.2       2.07 7.9 Jon
 2 32  219  2.15-4  10.3      488  6.53-8  14.1       2.02 9.3 Jon
 3 33  416  2.31-2  6.0      904  9.24-4  10.4   +DS 1  2.28 5.9 Jon
 4 34  276  2.26-6  8.8 0.20  1,180 11.50-4  10.0   +DS 1  1.59 7.2 JG 
 5 35  407  3.11-6  7.8 0.20  1,587 15.01-5  9.5   -DS 1  2.49 6.9 Jon
 6 36  430  5.15-3  12.2     2,017 20.16-3  10.0       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  2.09-4  10.2     2,227 22.25-3  10.1       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  4.52-2  21.4     2,454 27.17-3  11.1       4.16 18.8 Jon
 9 83  632  3.40-4  5.8     3,086 30.57-4  10.0       2.55 4.6 JG 
10 91  311  3.48-5  12.2     3,397 34.45-4  10.2       3.06 10.0 Jon
11 84  429  3.03-2  7.1     3,826 37.48-2  9.9       3.02 7.1 Jon
12 92  341  1.40-3  4.9     4,167 39.28-3  9.5       1.32 4.5 Jon
13 85  500  6.08-7  12.3 0.50  4,667 45.36-5  9.8       4.18 8.6 PI 
14 80  292  1.58-4  6.7 0.20  4,959 47.34-3  9.6       1.21 4.6 Jon
15 81  206  1.15-4  6.1 0.20  5,165 48.49-3  9.5       0.47 3.8 JG 
16 87  148  1.43-3  11.6     5,313 50.32-3  9.5       1.27 9.8 Jon
Mål    105  1.19-10 12.5     5,418 51.51-3  9.6       0.46 7.3 Jon
5,754 51.51-3 9.0 4.40 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Jon-79-ES2-1-PI-3-DS-2-NL-57-Nic 2 Jon-87-ES2-7-DS-0-PI-6-NL-55-Nic 3 JG -245-Jon-123-PI-35-Nic-10-DS-37-ES2-53-NL 4 JG -250-Jon-153-PI-27-Nic-9-DS-41-ES2-46-NL 5 JG -229-Jon-171-PI-28-DS-3-Nic-89-ES2 6 JG -160-Jon-90-PI-90-Nic-141-ES2-61-DS 7 JG -174-Jon-113-PI-79-Nic-150-ES2-52-DS 8 JG -110-Jon-158-PI-70-Nic-264-DS-1-ES2 9 JG -133-Jon-175-PI-75-Nic-270-ES2-4-DS 10 JG -104-Jon-268-PI-24-Nic-259-DS-9-ES2 11 JG -82-Jon-293-Nic-22-PI-268-ES2-1-DS 12 Nic-73-PI-231-DS-6-ES2 13 PI -37-Nic-226-DS-151-ES2 14 Nic-55-PI 15 Nic-62-PI 16 Jon-17-JG-153-Emi-252-Nic-58-PI