Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 Fel(10) Nisse Larsson (Jonas Hogedal 44.07)  starttid: 18.12.49 Fel: 84 saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  3.40-7  13.6      269  3.40-7  13.6   -ES23  2.07 7.9 Jon
 2 32  219  2.17-6  10.4      488  5.57-7  12.2   -ES23  2.02 9.3 Jon
 3 33  416  5.06-10 12.3 0.50   904 11.03-8  12.2       2.28 5.9 Jon
 4 34  276  2.22-3  8.6     1,180 13.25-8  11.4       1.59 7.2 JG 
 5 35  407 12.01-10 29.5 7.10  1,587 25.26-10 16.0       2.49 6.9 Jon
 6 36  430  5.13-2  12.1     2,017 30.39-10 15.2       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  2.05-3  9.9     2,227 32.44-10 14.7       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  6.47-8  29.9 1.40  2,454 39.31-10 16.1       4.16 18.8 Jon
 9 83  632  4.44-7  7.5 0.50  3,086 44.15-9  14.3       2.55 4.6 JG 
10 91  311  4.46-7  15.3 1.00  3,397 49.01-9  14.4       3.06 10.0 Jon
11 84  429             3,826               3.02 7.1 Jon
12 92  341  7.54-9  23.2 5.50  4,167               1.32 4.5 Jon
13 85  500  5.12-4  10.4     4,667               4.18 8.6 PI 
14 80  292  1.42-2  5.8     4,959               1.21 4.6 Jon
15 81  206  1.03-3  5.1     5,165               0.47 3.8 JG 
16 87  148  2.07-6  14.3 0.20  5,313               1.27 9.8 Jon
Mål    105  1.10-7  11.1     5,418               0.46 7.3 Jon
5,754 68.09-9 11.8 17.40 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Jon-79-ES2-1-PI-3-DS-2-NL -57-Nic 2 Jon-87-ES2-7-DS-0-PI-6-NL -55-Nic 3 JG -245-Jon-123-PI-35-Nic-10-DS-37-ES2-53-NL 4 JG -250-Jon-153-PI-27-Nic-9-DS-41-ES2-46-NL 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16