Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 5(10) Daniel Sager 57.57 (Jonas Hogedal 44.07)  starttid: 18.12.48 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  3.39-6  13.6 0.30   269  3.39-6  13.6   -ES23  2.07 7.9 Jon
 2 32  219  2.13-3  10.1      488  5.52-6  12.0   -ES23  2.02 9.3 Jon
 3 33  416  3.42-4  8.9      904  9.34-5  10.6   -Nic1  2.28 5.9 Jon
 4 34  276  2.25-4  8.8     1,180 11.59-5  10.2   -Nic1  1.59 7.2 JG 
 5 35  407  2.59-2  7.3     1,587 14.58-4  9.4   +Nic1  2.49 6.9 Jon
 6 36  430  8.40-10 20.2 4.00  2,017 23.38-7  11.7       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  2.09-4  10.2 0.20  2,227 25.47-7  11.6       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  5.54-5  26.0 1.10  2,454 31.41-7  12.9   +ES21  4.16 18.8 Jon
 9 83  632  3.50-6  6.1     3,086 35.31-7  11.5   -ES21  2.55 4.6 JG 
10 91  311  3.33-2  11.4     3,397 39.04-5  11.5   +ES21  3.06 10.0 Jon
11 84  429  3.35-5  8.4     3,826 42.39-6  11.1   -ES21  3.02 7.1 Jon
12 92  341  1.53-4  5.5     4,167 44.32-6  10.7   +ES21  1.32 4.5 Jon
13 85  500  4.50-3  9.7     4,667 49.22-6  10.6       4.18 8.6 PI 
14 80  292  4.26-8  15.2 2.10  4,959 53.48-6  10.8   -ES21  1.21 4.6 Jon
15 81  206  1.17-5  6.2     5,165 55.05-6  10.7       0.47 3.8 JG 
16 87  148  1.56-4  13.1 0.20  5,313 57.01-6  10.7       1.27 9.8 Jon
Mål    105  0.56-2  8.9     5,418 57.57-6  10.7       0.46 7.3 Jon
5,754 57.57-5 10.1 8.30 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Jon-79-ES2-1-PI-3-DS -2-NL-57-Nic 2 Jon-87-ES2-7-DS -0-PI -6-NL-55-Nic 3 JG -245-Jon-123-PI-35-Nic-10-DS -37-ES2-53-NL 4 JG -250-Jon-153-PI-27-Nic-9-DS -41-ES2-46-NL 5 JG -229-Jon-171-PI-28-DS -3-Nic-89-ES2 6 JG -160-Jon-90-PI-90-Nic-141-ES2-61-DS 7 JG -174-Jon-113-PI-79-Nic-150-ES2-52-DS 8 JG -110-Jon-158-PI-70-Nic-264-DS -1-ES2 9 JG -133-Jon-175-PI-75-Nic-270-ES2-4-DS 10 JG -104-Jon-268-PI-24-Nic-259-DS -9-ES2 11 JG -82-Jon-293-Nic-22-PI-268-ES2-1-DS 12 Nic-73-PI-231-DS -6-ES2 13 PI -37-Nic-226-DS -151-ES2 14 ES2-5-DS 15 DS -29-ES2 16 DS -38-ES2