Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 1(10) Jonas Hogedal 44.07 (tvåa Jonas Gustafsson 51.09)  starttid: 18.12.57 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  2.07-1  7.9      269  2.07-1  7.9       2.07 7.9 Jon
 2 32  219  2.02-1  9.3      488  4.09-1  8.5       2.02 9.3 Jon
 3 33  416  2.28-1  5.9      904  6.37-1  7.3       2.28 5.9 Jon
 4 34  276  2.04-2  7.5     1,180  8.41-1  7.4       1.59 7.2 JG 
 5 35  407  2.49-1  6.9     1,587 11.30-1  7.2       2.49 6.9 Jon
 6 36  430  5.37-5  13.1 1.10  2,017 17.07-1  8.5       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  1.57-2  9.3 0.10  2,227 19.04-1  8.6       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  4.16-1  18.8     2,454 23.20-1  9.5       4.16 18.8 Jon
 9 83  632  3.18-2  5.2 0.20  3,086 26.38-1  8.6       2.55 4.6 JG 
10 91  311  3.06-1  10.0     3,397 29.44-1  8.8       3.06 10.0 Jon
11 84  429  3.02-1  7.1     3,826 32.46-1  8.6       3.02 7.1 Jon
12 92  341  1.32-1  4.5     4,167 34.18-1  8.2       1.32 4.5 Jon
13 85  500  5.18-5  10.6 0.50  4,667 39.36-1  8.5       4.18 8.6 PI 
14 80  292  1.21-1  4.6     4,959 40.57-1  8.3       1.21 4.6 Jon
15 81  206  0.57-2  4.6 0.10  5,165 41.54-1  8.1       0.47 3.8 JG 
16 87  148  1.27-1  9.8     5,313 43.21-1  8.2       1.27 9.8 Jon
Mål    105  0.46-1  7.3     5,418 44.07-1  8.1       0.46 7.3 Jon
5,754 44.07-1 7.7 2.40 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Jon-79-ES2-1-PI-3-DS-2-NL-57-Nic 2 Jon-87-ES2-7-DS-0-PI-6-NL-55-Nic 3 JG -245-Jon-123-PI-35-Nic-10-DS-37-ES2-53-NL 4 JG -250-Jon-153-PI-27-Nic-9-DS-41-ES2-46-NL 5 JG -229-Jon-171-PI-28-DS-3-Nic-89-ES2 6 JG -160-Jon-90-PI-90-Nic-141-ES2-61-DS 7 JG -174-Jon-113-PI-79-Nic-150-ES2-52-DS 8 JG -110-Jon-158-PI-70-Nic-264-DS-1-ES2 9 JG -133-Jon-175-PI-75-Nic-270-ES2-4-DS 10 JG -104-Jon-268-PI-24-Nic-259-DS-9-ES2 11 JG -82-Jon-293-Nic-22-PI-268-ES2-1-DS 12 Emi-249-JG-81-Jon 13 Emi-111-JG-127-Jon 14 JG -10-Emi-39-Jon 15 JG -59-Jon-37-Emi 16 Jon-17-JG-153-Emi-252-Nic-58-PI