Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 2(10) Jonas Gustafsson 51.09 (Jonas Hogedal 44.07)  starttid: 18.06.29 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  2.39-2  9.9      269  2.39-2  9.9       2.07 7.9 Jon
 2 32  219  2.39-9  12.1 0.30   488  5.18-2  10.9       2.02 9.3 Jon
 3 33  416  3.42-4  8.9 0.40   904  9.00-3  10.0       2.28 5.9 Jon
 4 34  276  1.59-1  7.2     1,180 10.59-2  9.3       1.59 7.2 JG 
 5 35  407  3.10-5  7.8     1,587 14.09-2  8.9       2.49 6.9 Jon
 6 36  430  6.46-7  15.7 2.20  2,017 20.55-5  10.4       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  1.43-1  8.2     2,227 22.38-4  10.2       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  5.20-4  23.5 0.50  2,454 27.58-4  11.4       4.16 18.8 Jon
 9 83  632  2.55-1  4.6     3,086 30.53-3  10.0       2.55 4.6 JG 
10 91  311  3.35-3  11.5 0.20  3,397 34.28-3  10.1       3.06 10.0 Jon
11 84  429  3.24-3  7.9     3,826 37.52-3  9.9       3.02 7.1 Jon
12 92  341  1.33-2  4.5     4,167 39.25-2  9.5       1.32 4.5 Jon
13 85  500  4.32-2  9.1     4,667 43.57-2  9.4       4.18 8.6 PI 
14 80  292  2.39-6  9.1 1.20  4,959 46.36-2  9.4   +Emi1  1.21 4.6 Jon
15 81  206  0.47-1  3.8     5,165 47.23-2  9.2       0.47 3.8 JG 
16 87  148  2.43-8  18.4 1.10  5,313 50.06-2  9.4       1.27 9.8 Jon
Mål    105  1.03-4  10.0     5,418 51.09-2  9.4       0.46 7.3 Jon
5,754 51.09-2 8.9 7.10 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JG -245-Jon-123-PI-35-Nic-10-DS-37-ES2-53-NL 4 JG -250-Jon-153-PI-27-Nic-9-DS-41-ES2-46-NL 5 JG -229-Jon-171-PI-28-DS-3-Nic-89-ES2 6 JG -160-Jon-90-PI-90-Nic-141-ES2-61-DS 7 JG -174-Jon-113-PI-79-Nic-150-ES2-52-DS 8 JG -110-Jon-158-PI-70-Nic-264-DS-1-ES2 9 JG -133-Jon-175-PI-75-Nic-270-ES2-4-DS 10 JG -104-Jon-268-PI-24-Nic-259-DS-9-ES2 11 JG -82-Jon-293-Nic-22-PI-268-ES2-1-DS 12 Emi-249-JG -81-Jon 13 Emi-111-JG -127-Jon 14 JG -10-Emi-39-Jon 15 JG -59-Jon-37-Emi 16 Jon-17-JG -153-Emi-252-Nic-58-PI