Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 8(10) Emil Johansson 76.52 (Jonas Hogedal 44.07)  starttid: 17.43.12 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  5.40-9  21.1 2.00   269  5.40-9  21.1       2.07 7.9 Jon
 2 32  219  3.00-10 13.7      488  8.40-9  17.8       2.02 9.3 Jon
 3 33  416  4.18-8  10.3      904 12.58-9  14.3       2.28 5.9 Jon
 4 34  276  3.25-10 12.4     1,180 16.23-9  13.9       1.59 7.2 JG 
 5 35  407  4.21-9  10.7     1,587 20.44-8  13.1       2.49 6.9 Jon
 6 36  430  7.10-8  16.7     2,017 27.54-8  13.8       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  2.37-10 12.5     2,227 30.31-8  13.7       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  6.45-7  29.7     2,454 37.16-8  15.2       4.16 18.8 Jon
 9 83  632  7.52-10 12.4     3,086 45.08-10 14.6       2.55 4.6 JG 
10 91  311  5.38-10 18.1 0.30  3,397 50.46-10 14.9       3.06 10.0 Jon
11 84  429  5.16-8  12.3     3,826 56.02-8  14.6       3.02 7.1 Jon
12 92  341  2.31-6  7.4     4,167 58.33-8  14.1       1.32 4.5 Jon
13 85  500  6.50-9  13.7     4,667 65.23-9  14.0       4.18 8.6 PI 
14 80  292  4.40-9  16.0     4,959 70.03-8  14.1   -JG 1  1.21 4.6 Jon
15 81  206  2.13-9  10.8     5,165 72.16-9  14.0       0.47 3.8 JG 
16 87  148  3.40-9  24.8 1.10  5,313 75.56-9  14.3       1.27 9.8 Jon
Mål    105  0.56-2  8.9     5,418 76.52-9  14.2       0.46 7.3 Jon
5,754 76.52-8 13.4 3.40 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Emi-249-JG-81-Jon 13 Emi-111-JG-127-Jon 14 JG -10-Emi-39-Jon 15 JG -59-Jon-37-Emi 16 Jon-17-JG-153-Emi-252-Nic-58-PI