Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 6(10) Emeli Svalin 58.38 (Jonas Hogedal 44.07)  starttid: 18.12.57 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  3.26-3  12.8      269  3.26-3  12.8   +PI 3  2.07 7.9 Jon
 2 32  219  2.10-2  9.9      488  5.36-3  11.5   +DS 3  2.02 9.3 Jon
 3 33  416  4.26-9  10.7 1.40   904 10.02-7  11.1       2.28 5.9 Jon
 4 34  276  2.29-7  9.0     1,180 12.31-7  10.6       1.59 7.2 JG 
 5 35  407  3.50-8  9.4 0.40  1,587 16.21-7  10.3       2.49 6.9 Jon
 6 36  430  6.07-6  14.2 1.00  2,017 22.28-6  11.1       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  2.18-8  11.0     2,227 24.46-6  11.1       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  6.47-8  29.9 1.40  2,454 31.33-6  12.9   -DS 1  4.16 18.8 Jon
 9 83  632  3.45-5  5.9     3,086 35.18-6  11.4   +DS 1  2.55 4.6 JG 
10 91  311  3.46-4  12.1     3,397 39.04-5  11.5   -DS 1  3.06 10.0 Jon
11 84  429  3.25-4  8.0     3,826 42.29-5  11.1   +DS 1  3.02 7.1 Jon
12 92  341  2.00-5  5.9     4,167 44.29-5  10.7   -DS 1  1.32 4.5 Jon
13 85  500  7.15-10 14.5 2.00  4,667 51.44-7  11.1       4.18 8.6 PI 
14 80  292  1.50-3  6.3     4,959 53.34-5  10.8   +DS 1  1.21 4.6 Jon
15 81  206  1.51-8  9.0 0.50  5,165 55.25-7  10.7       0.47 3.8 JG 
16 87  148  2.05-5  14.1 0.20  5,313 57.30-7  10.8       1.27 9.8 Jon
Mål    105  1.08-6  10.8     5,418 58.38-7  10.8       0.46 7.3 Jon
5,754 58.38-6 10.2 8.10 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Jon-79-ES2-1-PI-3-DS-2-NL-57-Nic 2 Jon-87-ES2-7-DS-0-PI-6-NL-55-Nic 3 JG -245-Jon-123-PI-35-Nic-10-DS-37-ES2-53-NL 4 JG -250-Jon-153-PI-27-Nic-9-DS-41-ES2-46-NL 5 JG -229-Jon-171-PI-28-DS-3-Nic-89-ES2 6 JG -160-Jon-90-PI-90-Nic-141-ES2-61-DS 7 JG -174-Jon-113-PI-79-Nic-150-ES2-52-DS 8 JG -110-Jon-158-PI-70-Nic-264-DS-1-ES2 9 JG -133-Jon-175-PI-75-Nic-270-ES2-4-DS 10 JG -104-Jon-268-PI-24-Nic-259-DS-9-ES2 11 JG -82-Jon-293-Nic-22-PI-268-ES2-1-DS 12 Nic-73-PI-231-DS-6-ES2 13 PI -37-Nic-226-DS-151-ES2 14 ES2-5-DS 15 DS -29-ES2 16 DS -38-ES2