SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 Utg(14) Emil Johansson (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 17.48.28 Utg:48,49.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  2.12-6  9.6      230  2.12-6  9.6   -Nic1  1.41 7.3 JW 
 2 34  580  9.14-12 15.9 0.50   810 11.26-12 14.1       5.02 8.7 JG 
 3 35  250 11.12-12 44.8 5.00  1,060 22.38-12 21.4       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  6.52-10 18.1     1,440 29.30-12 20.5   -JW 1  4.09 10.9 DN 
 5 37  420  5.55-11 14.1     1,860 35.25-12 19.0       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  6.21-12  9.8     2,510 41.46-12 16.6       3.53 6.0 JG 
 7 41  300  4.21-11 14.5     2,810 46.07-12 16.4       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.34-10  7.1     2,890 46.41-12 16.2       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  2.46-11 10.2     3,160 49.27-12 15.6       1.41 6.2 MK 
10 43  700  7.43-9  11.0     3,860 57.10-9  14.8       4.16 6.1 Tom
11 44  150  4.40-9  31.1 1.30  4,010 61.50-9  15.4       1.09 7.7 Tom
12 46  170  3.20-8  19.6     4,180 65.10-8  15.6       1.13 7.2 JW 
13 48  630             4,810               3.47 6.0 JG 
14 49  120             4,930               1.07 9.3 JW 
15 47  420             5,350               4.42 11.2 DN 
16 50  300  2.24-1  8.0     5,650               2.24 8.0 Emi
17 51  320  5.19-9  16.6     5,970           +JW 1  2.28 7.7 JG 
18 40  780  7.31-9  9.6     6,750               4.11 5.4 Tom
19 39  320  4.16-11 13.3 0.40  7,070               2.02 6.4 JG 
20 54  710 10.55-11 15.4 3.00  7,780               4.25 6.2 JG 
Mål    620  6.21-10 10.2     8,400               3.43 6.0 JG 
8,400 101.56-14 12.1 11.00 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Nic-5-Emi 2 3 JW -30-Emi 4 JW -8-Emi 5 JW -29-DL-63-Emi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Emi-5-JW 18 19 20