SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 Utg(14) Nicklas Sahlin (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 17.48.29 Utg:43,44.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  2.06-3  9.1      230  2.06-3  9.1   +Emi1  1.41 7.3 JW 
 2 34  580  7.12-8  12.4      810  9.18-6  11.5       5.02 8.7 JG 
 3 35  250  6.20-10 25.3 1.30  1,060 15.38-9  14.7       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  7.00-11 18.4 1.40  1,440 22.38-10 15.7       4.09 10.9 DN 
 5 37  420  4.56-9  11.7     1,860 27.34-10 14.8       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  4.49-9  7.4     2,510 32.23-10 12.9       3.53 6.0 JG 
 7 41  300  3.56-9  13.1     2,810 36.19-10 12.9       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.28-4  5.8     2,890 36.47-10 12.7       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  2.11-9  8.1     3,160 38.58-10 12.3       1.41 6.2 MK 
10 43  700             3,860               4.16 6.1 Tom
11 44  150             4,010               1.09 7.7 Tom
12 46  170             4,180               1.13 7.2 JW 
13 48  630             4,810               3.47 6.0 JG 
14 49  120             4,930               1.07 9.3 JW 
15 47  420             5,350               4.42 11.2 DN 
16 50  300             5,650               2.24 8.0 Emi
17 51  320             5,970               2.28 7.7 JG 
18 40  780             6,750               4.11 5.4 Tom
19 39  320  2.28-7  7.7     7,070               2.02 6.4 JG 
20 54  710  5.54-7  8.3 0.30  7,780               4.25 6.2 JG 
Mål    620  5.30-8  8.9     8,400               3.43 6.0 JG 
8,400 52.50-11 6.3 3.40 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Nic-5-Emi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20