SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 1(14) Jonas Gustafsson 71.04 (tvåa Daniel Netz 72.51)  starttid: 17.41.21 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  2.10-4  9.4 0.20   230  2.10-4  9.4       1.41 7.3 JW 
 2 34  580  5.02-1  8.7      810  7.12-1  8.9       5.02 8.7 JG 
 3 35  250  5.52-7  23.5 2.00  1,060 13.04-3  12.3       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  4.55-5  12.9 0.40  1,440 17.59-4  12.5       4.09 10.9 DN 
 5 37  420  3.50-1  9.1     1,860 21.49-3  11.7       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  3.53-1  6.0     2,510 25.42-2  10.2       3.53 6.0 JG 
 7 41  300  2.29-2  8.3     2,810 28.11-2  10.0       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.30-7  6.3 0.10  2,890 28.41-2  9.9       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  1.44-2  6.4     3,160 30.25-1  9.6       1.41 6.2 MK 
10 43  700  4.26-2  6.3     3,860 34.51-1  9.0       4.16 6.1 Tom
11 44  150  1.15-3  8.3     4,010 36.06-1  9.0       1.09 7.7 Tom
12 46  170  1.15-2  7.4     4,180 37.21-1  8.9       1.13 7.2 JW 
13 48  630  3.47-1  6.0     4,810 41.08-1  8.6   -MK 1  3.47 6.0 JG 
14 49  120  3.45-7  31.3 2.40  4,930 44.53-1  9.1       1.07 9.3 JW 
15 47  420  5.35-3  13.3 0.40  5,350 50.28-1  9.4       4.42 11.2 DN 
16 50  300  3.36-4  12.0 1.10  5,650 54.04-2  9.6   -MK 1  2.24 8.0 Emi
17 51  320  2.28-1  7.7     5,970 56.32-1  9.5   +MK 1  2.28 7.7 JG 
18 40  780  4.22-3  5.6     6,750 60.54-1  9.0   +MK 1  4.11 5.4 Tom
19 39  320  2.02-1  6.4     7,070 62.56-1  8.9   +MK 1  2.02 6.4 JG 
20 54  710  4.25-1  6.2     7,780 67.21-1  8.7   +MK 1  4.25 6.2 JG 
Mål    620  3.43-1  6.0     8,400 71.04-1  8.5   +MK 1  3.43 6.0 JG 
8,400 71.04-1 8.5 7.40 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 Sta-24-JG 8 Sta-28-JG 9 Sta-18-JG 10 MK -56-JG -36-Sta 11 MH2-48-MK-58-JG -45-Sta 12 MH2-51-MK-40-JG -64-Sta 13 MK -15-JG 14 MK -44-Sta-20-JG -40-MH2 15 MK -17-JG -27-Sta-24-MH2 16 MK -8-JG 17 JG -4-MK 18 JG -2-MK 19 JG -2-MK 20 JG -3-MK