SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 4(14) Staffan Johansson 83.10 (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 17.39.01 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  2.11-5  9.5      230  2.11-5  9.5       1.41 7.3 JW 
 2 34  580  5.30-2  9.5      810  7.41-3  9.5   +MK 1  5.02 8.7 JG 
 3 35  250  3.51-2  15.4     1,060 11.32-1  10.9       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  4.53-4  12.9 0.40  1,440 16.25-2  11.4   -MK 1  4.09 10.9 DN 
 5 37  420  5.02-10 12.0 1.10  1,860 21.27-2  11.5       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  4.37-6  7.1     2,510 26.04-3  10.4       3.53 6.0 JG 
 7 41  300  4.03-10 13.5 1.00  2,810 30.07-4  10.7       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.26-2  5.4     2,890 30.33-4  10.6       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  1.54-4  7.0     3,160 32.27-4  10.3       1.41 6.2 MK 
10 43  700  5.20-6  7.6 0.30  3,860 37.47-4  9.8       4.16 6.1 Tom
11 44  150  1.24-4  9.3     4,010 39.11-5  9.8       1.09 7.7 Tom
12 46  170  1.34-5  9.2     4,180 40.45-4  9.7       1.13 7.2 JW 
13 48  630  4.46-5  7.6 0.30  4,810 45.31-4  9.5       3.47 6.0 JG 
14 49  120  1.22-2  11.4 0.10  4,930 46.53-4  9.5       1.07 9.3 JW 
15 47  420  6.22-7  15.2 1.30  5,350 53.15-4  10.0       4.42 11.2 DN 
16 50  300  5.13-8  17.4 2.40  5,650 58.28-4  10.3       2.24 8.0 Emi
17 51  320  4.17-8  13.4 1.10  5,970 62.45-4  10.5   -MH21  2.28 7.7 JG 
18 40  780  5.15-6  6.7 0.30  6,750 68.00-4  10.1   +MH21  4.11 5.4 Tom
19 39  320  2.27-5  7.7     7,070 70.27-4  10.0   +MH21  2.02 6.4 JG 
20 54  710  7.30-10 10.6 2.30  7,780 77.57-5  10.0       4.25 6.2 JG 
Mål    620  5.13-7  8.4     8,400 83.10-4  9.9   +PW 1  3.43 6.0 JG 
8,400 83.10-4 9.9 12.20 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -78-Sta 2 Sta-13-MK 3 Sta-19-MK 4 MK -11-Sta 5 MK -25-Sta 6 MK -60-Sta 7 Sta-24-JG 8 Sta-28-JG 9 Sta-18-JG 10 MK -56-JG-36-Sta 11 MH2-48-MK-58-JG-45-Sta 12 MH2-51-MK-40-JG-64-Sta 13 Sta-50-MH2 14 MK -44-Sta-20-JG-40-MH2 15 MK -17-JG-27-Sta-24-MH2 16 Sta-20-MH2 17 MH2-1-Sta 18 Sta-0-MH2 19 Sta-9-MH2 20 MH2-84-Sta