SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 Fel(14) Tommy Andersson (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 18.24.42 Fel: 46 saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  2.46-9  12.0 1.00   230  2.46-9  12.0       1.41 7.3 JW 
 2 34  580  7.29-9  12.9 0.20   810 10.15-8  12.7       5.02 8.7 JG 
 3 35  250  4.07-5  16.5     1,060 14.22-7  13.6       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  4.55-5  12.9     1,440 19.17-5  13.4       4.09 10.9 DN 
 5 37  420  4.37-4  11.0     1,860 23.54-5  12.8       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  4.10-4  6.4     2,510 28.04-5  11.2       3.53 6.0 JG 
 7 41  300  2.42-4  9.0     2,810 30.46-5  10.9       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.29-6  6.0 0.10  2,890 31.15-5  10.8       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  1.54-4  7.0 0.10  3,160 33.09-5  10.5       1.41 6.2 MK 
10 43  700  4.16-1  6.1     3,860 37.25-3  9.7       4.16 6.1 Tom
11 44  150  1.09-1  7.7     4,010 38.34-3  9.6       1.09 7.7 Tom
12 46  170             4,180               1.13 7.2 JW 
13 48  630  5.10-6  8.2 1.20  4,810               3.47 6.0 JG 
14 49  120  3.10-6  26.4 1.40  4,930               1.07 9.3 JW 
15 47  420  4.48-2  11.4     5,350               4.42 11.2 DN 
16 50  300  3.23-3  11.3     5,650               2.24 8.0 Emi
17 51  320  2.36-2  8.1     5,970           -HS21  2.28 7.7 JG 
18 40  780  4.11-1  5.4     6,750           +HS21  4.11 5.4 Tom
19 39  320  2.19-4  7.2     7,070               2.02 6.4 JG 
20 54  710  4.25-1  6.2     7,780               4.25 6.2 JG 
Mål    620  3.59-3  6.4     8,400               3.43 6.0 JG 
8,400 72.35-8 8.6 4.40 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HS2-58-Tom 16 HS2-30-Tom 17 HS2-5-Tom 18 Tom-14-HS2 19 Tom-22-HS2 20 Tom-78-HS2