SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 7(14) Håkan Smith 92.15 (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 18.07.02 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  2.56-11 12.8 0.40   230  2.56-11 12.8       1.41 7.3 JW 
 2 34  580  8.25-11 14.5 0.20   810 11.21-11 14.0       5.02 8.7 JG 
 3 35  250  5.59-9  23.9     1,060 17.20-11 16.4       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  5.45-9  15.1     1,440 23.05-11 16.0       4.09 10.9 DN 
 5 37  420  6.31-12 15.5 0.20  1,860 29.36-11 15.9       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  4.49-9  7.4 0.40  2,510 34.25-11 13.7       3.53 6.0 JG 
 7 41  300  4.53-12 16.3 1.40  2,810 39.18-11 14.0       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.46-12  9.6 0.20  2,890 40.04-11 13.9       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  1.53-3  7.0     3,160 41.57-11 13.3       1.41 6.2 MK 
10 43  700  5.14-5  7.5 0.40  3,860 47.11-8  12.2       4.16 6.1 Tom
11 44  150  2.14-8  14.9 0.40  4,010 49.25-8  12.3       1.09 7.7 Tom
12 46  170  1.38-6  9.6     4,180 51.03-7  12.2       1.13 7.2 JW 
13 48  630  6.33-7  10.4 2.30  4,810 57.36-7  12.0       3.47 6.0 JG 
14 49  120  5.05-8  42.4 3.20  4,930 62.41-7  12.7       1.07 9.3 JW 
15 47  420  5.43-4  13.6     5,350 68.24-7  12.8       4.42 11.2 DN 
16 50  300  3.51-6  12.8     5,650 72.15-7  12.8       2.24 8.0 Emi
17 51  320  3.01-4  9.4     5,970 75.16-7  12.6   +Tom1  2.28 7.7 JG 
18 40  780  4.30-4  5.8     6,750 79.46-7  11.8   -Tom1  4.11 5.4 Tom
19 39  320  2.27-5  7.7 0.20  7,070 82.13-7  11.6       2.02 6.4 JG 
20 54  710  5.21-6  7.5 0.40  7,780 87.34-7  11.3       4.25 6.2 JG 
Mål    620  4.41-5  7.6     8,400 92.15-7  11.0       3.43 6.0 JG 
8,400 92.15-7 11.0 12.10 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DL -54-HS2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HS2-58-Tom 16 HS2-30-Tom 17 HS2-5-Tom 18 Tom-14-HS2 19 Tom-22-HS2 20 Tom-78-HS2