SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 Utg(14) Daniel Larsson (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 18.02.51 Utg:34,35.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  6.13-14 27.0      230  6.13-14 27.0       1.41 7.3 JW 
 2 34  580              810               5.02 8.7 JG 
 3 35  250             1,060               3.47 15.1 DN 
 4 33  380             1,440               4.09 10.9 DN 
 5 37  420 13.46-13 32.8     1,860               3.50 9.1 JG 
 6 40  650             2,510               3.53 6.0 JG 
 7 41  300             2,810               2.22 7.9 JW 
 8 42   80             2,890               0.20 4.2 JW 
 9 40  270             3,160               1.41 6.2 MK 
10 43  700             3,860               4.16 6.1 Tom
11 44  150             4,010               1.09 7.7 Tom
12 46  170             4,180               1.13 7.2 JW 
13 48  630             4,810               3.47 6.0 JG 
14 49  120             4,930               1.07 9.3 JW 
15 47  420             5,350               4.42 11.2 DN 
16 50  300             5,650               2.24 8.0 Emi
17 51  320             5,970               2.28 7.7 JG 
18 40  780             6,750               4.11 5.4 Tom
19 39  320             7,070               2.02 6.4 JG 
20 54  710 23.26-13 33.0     7,780               4.25 6.2 JG 
Mål    620 13.34-13 21.9     8,400               3.43 6.0 JG 
8,400 56.59-12 6.8 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DL -54-HS2 2 3 4 5 JW -29-DL -63-Emi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20