SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 2(14) Daniel Netz 72.51 (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 18.31.34 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  1.59-2  8.6      230  1.59-2  8.6       1.41 7.3 JW 
 2 34  580  5.49-4  10.0 0.40   810  7.48-4  9.6       5.02 8.7 JG 
 3 35  250  3.47-1  15.1     1,060 11.35-2  10.9       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  4.09-1  10.9     1,440 15.44-1  10.9       4.09 10.9 DN 
 5 37  420  4.50-6  11.5 0.50  1,860 20.34-1  11.1       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  4.36-5  7.1     2,510 25.10-1  10.0       3.53 6.0 JG 
 7 41  300  2.50-6  9.4     2,810 28.00-1  10.0       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.34-10  7.1 0.10  2,890 28.34-1  9.9       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  3.31-12 13.0 1.40  3,160 32.05-2  10.2       1.41 6.2 MK 
10 43  700  4.52-3  7.0     3,860 36.57-2  9.6       4.16 6.1 Tom
11 44  150  1.32-5  10.2     4,010 38.29-2  9.6       1.09 7.7 Tom
12 46  170  1.40-7  9.8     4,180 40.09-2  9.6       1.13 7.2 JW 
13 48  630  4.01-2  6.4     4,810 44.10-2  9.2       3.47 6.0 JG 
14 49  120  1.45-4  14.6 0.40  4,930 45.55-2  9.3       1.07 9.3 JW 
15 47  420  4.42-1  11.2     5,350 50.37-2  9.5       4.42 11.2 DN 
16 50  300  3.07-2  10.4 0.40  5,650 53.44-1  9.5       2.24 8.0 Emi
17 51  320  3.08-5  9.8     5,970 56.52-2  9.5       2.28 7.7 JG 
18 40  780  5.06-5  6.5 0.20  6,750 61.58-2  9.2       4.11 5.4 Tom
19 39  320  2.28-7  7.7     7,070 64.26-2  9.1       2.02 6.4 JG 
20 54  710  4.26-3  6.2     7,780 68.52-2  8.9       4.25 6.2 JG 
Mål    620  3.59-3  6.4     8,400 72.51-2  8.7       3.43 6.0 JG 
8,400 72.51-2 8.7 5.00 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20