SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 3(14) Mats Kristiansson 75.08 (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 17.37.25 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  2.29-7  10.8 0.40   230  2.29-7  10.8       1.41 7.3 JW 
 2 34  580  7.01-7  12.1 1.50   810  9.30-7  11.7   -Sta1  5.02 8.7 JG 
 3 35  250  3.57-3  15.8     1,060 13.27-5  12.7       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  4.23-2  11.5     1,440 17.50-3  12.4   +Sta1  4.09 10.9 DN 
 5 37  420  4.48-5  11.4 0.50  1,860 22.38-4  12.2       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  4.02-2  6.2     2,510 26.40-4  10.6       3.53 6.0 JG 
 7 41  300  3.23-8  11.3 0.50  2,810 30.03-3  10.7       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.27-3  5.6 0.10  2,890 30.30-3  10.6       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  1.41-1  6.2     3,160 32.11-3  10.2       1.41 6.2 MK 
10 43  700  5.40-7  8.1 1.20  3,860 37.51-5  9.8       4.16 6.1 Tom
11 44  150  1.13-2  8.1     4,010 39.04-4  9.7       1.09 7.7 Tom
12 46  170  1.33-4  9.1 0.10  4,180 40.37-3  9.7       1.13 7.2 JW 
13 48  630  4.12-4  6.7 0.20  4,810 44.49-3  9.3   +JG 1  3.47 6.0 JG 
14 49  120  2.56-5  24.4 1.50  4,930 47.45-5  9.7       1.07 9.3 JW 
15 47  420  6.22-7  15.2 1.30  5,350 54.07-5  10.1       4.42 11.2 DN 
16 50  300  3.45-5  12.5 1.10  5,650 57.52-3  10.2   +JG 1  2.24 8.0 Emi
17 51  320  2.40-3  8.3     5,970 60.32-3  10.1   -JG 1  2.28 7.7 JG 
18 40  780  4.20-2  5.6     6,750 64.52-3  9.6   -JG 1  4.11 5.4 Tom
19 39  320  2.02-1  6.4     7,070 66.54-3  9.5   -JG 1  2.02 6.4 JG 
20 54  710  4.26-3  6.2     7,780 71.20-3  9.2   -JG 1  4.25 6.2 JG 
Mål    620  3.48-2  6.1     8,400 75.08-3  8.9   -JG 1  3.43 6.0 JG 
8,400 75.08-3 8.9 10.40 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -78-Sta 2 Sta-13-MK 3 Sta-19-MK 4 MK -11-Sta 5 MK -25-Sta 6 MK -60-Sta 7 8 9 Ola-30-MK 10 MK -56-JG-36-Sta 11 MH2-48-MK -58-JG-45-Sta 12 MH2-51-MK -40-JG-64-Sta 13 MK -15-JG 14 MK -44-Sta-20-JG-40-MH2 15 MK -17-JG-27-Sta-24-MH2 16 MK -8-JG 17 JG -4-MK 18 JG -2-MK 19 JG -2-MK 20 JG -3-MK