SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 6(14) Maria Holmstrand 87.44 (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 17.32.47 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  2.44-8  11.9 0.40   230  2.44-8  11.9       1.41 7.3 JW 
 2 34  580  6.14-5  10.7      810  8.58-5  11.1       5.02 8.7 JG 
 3 35  250  5.12-6  20.8 0.30  1,060 14.10-6  13.4       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  5.25-8  14.3 0.20  1,440 19.35-6  13.6       4.09 10.9 DN 
 5 37  420  4.51-7  11.5     1,860 24.26-7  13.1       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  4.48-8  7.4     2,510 29.14-8  11.6   +Ola1  3.53 6.0 JG 
 7 41  300  2.52-7  9.6     2,810 32.06-8  11.4       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.28-4  5.8     2,890 32.34-8  11.3       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  2.04-7  7.7     3,160 34.38-8  11.0       1.41 6.2 MK 
10 43  700  6.07-8  8.7 0.50  3,860 40.45-7  10.6       4.16 6.1 Tom
11 44  150  2.09-7  14.3 0.50  4,010 42.54-7  10.7       1.09 7.7 Tom
12 46  170  1.30-3  8.8     4,180 44.24-6  10.6       1.13 7.2 JW 
13 48  630  8.11-8  13.0 3.30  4,810 52.35-6  10.9       3.47 6.0 JG 
14 49  120  1.32-3  12.8     4,930 54.07-6  11.0       1.07 9.3 JW 
15 47  420  5.46-5  13.7     5,350 59.53-6  11.2       4.42 11.2 DN 
16 50  300  5.09-7  17.2 2.10  5,650 65.02-6  11.5       2.24 8.0 Emi
17 51  320  3.56-7  12.3 1.00  5,970 68.58-6  11.6   +Sta1  2.28 7.7 JG 
18 40  780  5.16-7  6.8     6,750 74.14-6  11.0   -Sta1  4.11 5.4 Tom
19 39  320  2.36-9  8.1     7,070 76.50-6  10.9   -Sta1  2.02 6.4 JG 
20 54  710  5.57-8  8.4 0.30  7,780 82.47-6  10.6       4.25 6.2 JG 
Mål    620  4.57-6  8.0     8,400 87.44-6  10.4       3.43 6.0 JG 
8,400 87.44-6 10.4 10.20 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 MH2-15-Ola 7 8 9 10 11 MH2-48-MK-58-JG-45-Sta 12 MH2-51-MK-40-JG-64-Sta 13 Sta-50-MH2 14 MK -44-Sta-20-JG-40-MH2 15 MK -17-JG-27-Sta-24-MH2 16 Sta-20-MH2 17 MH2-1-Sta 18 Sta-0-MH2 19 Sta-9-MH2 20 MH2-84-Sta