SAKO vid Slätthult 2005-07-26  Banläggare: Tomas + Gunnar
1 5(14) Jonas Wallin 86.04 (Jonas Gustafsson 71.04)  starttid: 17.57.20 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  230  1.41-1  7.3      230  1.41-1  7.3       1.41 7.3 JW 
 2 34  580  5.39-3  9.7      810  7.20-2  9.1       5.02 8.7 JG 
 3 35  250  5.56-8  23.7 1.40  1,060 13.16-4  12.5       3.47 15.1 DN 
 4 33  380  7.14-12 19.0 2.30  1,440 20.30-8  14.2   +Emi1  4.09 10.9 DN 
 5 37  420  4.31-3  10.8     1,860 25.01-8  13.4       3.50 9.1 JG 
 6 40  650  4.03-3  6.2     2,510 29.04-7  11.6       3.53 6.0 JG 
 7 41  300  2.22-1  7.9     2,810 31.26-6  11.2       2.22 7.9 JW 
 8 42   80  0.20-1  4.2     2,890 31.46-6  11.0       0.20 4.2 JW 
 9 40  270  2.09-8  8.0 0.20  3,160 33.55-6  10.7       1.41 6.2 MK 
10 43  700  4.56-4  7.0 0.30  3,860 38.51-6  10.1       4.16 6.1 Tom
11 44  150  1.39-6  11.0 0.30  4,010 40.30-6  10.1       1.09 7.7 Tom
12 46  170  1.13-1  7.2     4,180 41.43-5  10.0       1.13 7.2 JW 
13 48  630  4.02-3  6.4     4,810 45.45-5  9.5       3.47 6.0 JG 
14 49  120  1.07-1  9.3     4,930 46.52-3  9.5       1.07 9.3 JW 
15 47  420  6.21-6  15.1 1.00  5,350 53.13-3  9.9       4.42 11.2 DN 
16 50  300  7.30-9  25.0 4.50  5,650 60.43-5  10.7       2.24 8.0 Emi
17 51  320  3.23-6  10.6 0.50  5,970 64.06-5  10.7   -Emi1  2.28 7.7 JG 
18 40  780  5.16-7  6.8 0.50  6,750 69.22-5  10.3       4.11 5.4 Tom
19 39  320  2.05-3  6.5     7,070 71.27-5  10.1       2.02 6.4 JG 
20 54  710  5.18-5  7.5 0.40  7,780 76.45-4  9.9       4.25 6.2 JG 
Mål    620  9.19-11 15.0     8,400 86.04-5  10.2       3.43 6.0 JG 
8,400 86.04-5 10.2 13.40 62.12 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JW -30-Emi 4 JW -8-Emi 5 JW -29-DL-63-Emi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Emi-5-JW 18 19 20