SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 10(13) Elin Svensson 67.04 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.48.38 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  7.42-9  9.4      819  7.42-9  9.4       6.25 7.8 NS 
 2 36  721 10.14-12 14.2 1.30  1,540 17.56-11 11.6       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  4.24-9  10.8     1,947 22.20-11 11.5       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  5.04-10 10.2     2,442 27.24-11 11.2       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  3.55-8  9.8     2,840 31.19-11 11.0       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  6.30-5  9.4     3,529 37.49-9  10.7       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  5.07-9  11.2 0.40  3,984 42.56-8  10.8       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 18.21-11 20.9 4.40  4,863 61.17-10 12.6       10.46 12.2 MM 
 9 43  338  4.51-11 14.3 0.50  5,201 66.08-10 12.7       3.10 9.4 Lar
Mål    181  0.56-7  5.2     5,382 67.04-10 12.5       0.42 3.9 DS 
5,382 67.04-10 12.5 7.40 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 NS -41-HK-74-ES 2 3 4 5 6 7 8 PS -28-ES 9 PS -80-ES