SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 8(13) Hans Kööler 61.47 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.47.32 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  7.34-8  9.2      819  7.34-8  9.2       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  9.30-10 13.2 0.40  1,540 17.04-9  11.1       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  4.27-10 10.9     1,947 21.31-10 11.1       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  4.54-8  9.9     2,442 26.25-10 10.8       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  3.48-6  9.5     2,840 30.13-8  10.6       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  6.57-7  10.1     3,529 37.10-8  10.5       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  5.20-10 11.7 0.40  3,984 42.30-7  10.7       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 13.03-8  14.8     4,863 55.33-7  11.4   +SS 1  10.46 12.2 MM 
 9 43  338  5.17-13 15.6 1.10  5,201 60.50-8  11.7   -SS 1  3.10 9.4 Lar
Mål    181  0.57-8  5.2     5,382 61.47-8  11.5   -SS 1  0.42 3.9 DS 
5,382 61.47-8 11.5 2.30 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 NS -41-HK -74-ES 2 NS -74-HK 3 NS -90-HK 4 NS -77-HK 5 6 7 8 HK -8-SS 9 SS -5-HK