SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 7(13) Daniel Sager 60.31 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.09.49 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  7.20-6  9.0 0.20   819  7.20-6  9.0       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  9.02-9  12.5 1.30  1,540 16.22-8  10.6       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  3.50-4  9.4     1,947 20.12-6  10.4       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  4.17-6  8.7     2,442 24.29-5  10.0       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  4.05-10 10.3 0.40  2,840 28.34-7  10.1       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  7.59-9  11.6 2.10  3,529 36.33-7  10.4       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  7.50-14 17.2 4.00  3,984 44.23-10 11.1       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 11.20-2  12.9     4,863 55.43-8  11.5       10.46 12.2 MM 
 9 43  338  4.06-8  12.1 0.40  5,201 59.49-7  11.5       3.10 9.4 Lar
Mål    181  0.42-1  3.9     5,382 60.31-7  11.2       0.42 3.9 DS 
5,382 60.31-7 11.2 9.20 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9