SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 5(13) Niclas Sahlin 55.13 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.48  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  6.25-1  7.8      819  6.25-1  7.8       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  8.57-8  12.4 2.00  1,540 15.22-5  10.0       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  4.11-8  10.3 0.40  1,947 19.33-5  10.0       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  5.07-11 10.3 1.10  2,442 24.40-7  10.1       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  3.04-1  7.7     2,840 27.44-5  9.8       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  5.37-3  8.2     3,529 33.21-4  9.5       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  4.48-7  10.5 1.10  3,984 38.09-4  9.6       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 12.06-6  13.8 1.00  4,863 50.15-4  10.3       10.46 12.2 MM 
 9 43  338  3.56-5  11.6 0.40  5,201 54.11-5  10.4       3.10 9.4 Lar
Mål    181  1.02-10  5.7     5,382 55.13-5  10.3       0.42 3.9 DS 
5,382 55.13-5 10.3 6.40 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 NS -41-HK-74-ES 2 NS -74-HK 3 NS -90-HK 4 NS -77-HK 5 SS -76-NS 6 NS -70-SS 7 NS -68-SS 8 9