SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 4(13) Lars Ljungberg 55.00 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.28.49 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  7.33-7  9.2 0.30   819  7.33-7  9.2       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  8.38-6  12.0 1.10  1,540 16.11-7  10.5       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  4.10-7  10.2 0.20  1,947 20.21-7  10.5       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  4.08-2  8.4     2,442 24.29-5  10.0       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  3.51-7  9.7 0.30  2,840 28.20-6  10.0       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  6.32-6  9.5 0.40  3,529 34.52-6  9.9       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  4.12-4  9.2 0.20  3,984 39.04-6  9.8       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 11.51-3  13.5     4,863 50.55-6  10.5   +AS 1  10.46 12.2 MM 
 9 43  338  3.10-1  9.4     5,201 54.05-4  10.4       3.10 9.4 Lar
Mål    181  0.55-6  5.1     5,382 55.00-4  10.2       0.42 3.9 DS 
5,382 55.00-4 10.2 3.30 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 Lar-12-AS 9 Lar-74-AS