SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 12(13) Ann Strid 72.31 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.12.41 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  9.42-13 11.8 0.30   819  9.42-13 11.8       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  9.44-11 13.5     1,540 19.26-13 12.6       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  4.44-13 11.6     1,947 24.10-13 12.4       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  5.43-13 11.5 0.20  2,442 29.53-13 12.2       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  4.14-11 10.6     2,840 34.07-13 12.0       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  8.42-11 12.6 1.10  3,529 42.49-11 12.1       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  5.56-12 13.0 0.50  3,984 48.45-12 12.2       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 18.30-12 21.0 3.00  4,863 67.15-12 13.8   -Lar1  10.46 12.2 MM 
 9 43  338  4.12-9  12.4     5,201 71.27-12 13.7       3.10 9.4 Lar
Mål    181  1.04-12  5.9     5,382 72.31-12 13.5       0.42 3.9 DS 
5,382 72.31-12 13.5 5.50 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 AS -29-PI 4 PI -87-AS 5 6 7 AS -63-LH 8 Lar-12-AS 9 Lar-74-AS