SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 2(13) Lars Hogedal 52.03 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.26.52 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  6.50-2  8.3      819  6.50-2  8.3       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  7.55-3  11.0 1.00  1,540 14.45-3  9.6       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  4.02-5  9.9 0.30  1,947 18.47-3  9.6       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  4.11-3  8.5 0.20  2,442 22.58-3  9.4       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  3.08-2  7.9     2,840 26.06-3  9.2       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  5.32-2  8.0     3,529 31.38-2  9.0       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  3.59-2  8.8 0.20  3,984 35.37-2  8.9       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 12.04-5  13.7 1.00  4,863 47.41-2  9.8       10.46 12.2 MM 
 9 43  338  3.20-2  9.9     5,201 51.01-2  9.8       3.10 9.4 Lar
Mål    181  1.02-10  5.7     5,382 52.03-2  9.7       0.42 3.9 DS 
5,382 52.03-2 9.7 3.10 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 AS -63-LH 8 9