SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 6(13) Per Ivarsson 55.31 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.19.08 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  7.56-10  9.7 1.20   819  7.56-10  9.7       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  6.47-1  9.4     1,540 14.43-2  9.6       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  3.29-1  8.6     1,947 18.12-1  9.3       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  3.47-1  7.6     2,442 21.59-1  9.0       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  3.24-4  8.5     2,840 25.23-1  8.9       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  9.21-12 13.6 3.50  3,529 34.44-5  9.8       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  3.30-1  7.7     3,984 38.14-5  9.6       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 12.34-7  14.3 1.30  4,863 50.48-5  10.4       10.46 12.2 MM 
 9 43  338  3.52-4  11.4 0.40  5,201 54.40-6  10.5       3.10 9.4 Lar
Mål    181  0.51-2  4.7     5,382 55.31-6  10.3       0.42 3.9 DS 
5,382 55.31-6 10.3 7.20 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 AS -29-PI 4 PI -87-AS 5 6 7 8 9