SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 1(13) Martin Mandinger 50.18 (tvåa Lars Hogedal 52.03)  starttid: 18.16.48 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  7.00-3  8.5 0.20   819  7.00-3  8.5       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  7.19-2  10.1 0.20  1,540 14.19-1  9.3       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  4.03-6  10.0 0.30  1,947 18.22-2  9.4       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  4.11-3  8.5 0.20  2,442 22.33-2  9.2       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  3.12-3  8.0     2,840 25.45-2  9.1       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  5.18-1  7.7     3,529 31.03-1  8.8       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  4.05-3  9.0 0.30  3,984 35.08-1  8.8       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 10.46-1  12.2     4,863 45.54-1  9.4       10.46 12.2 MM 
 9 43  338  3.32-3  10.5 0.20  5,201 49.26-1  9.5       3.10 9.4 Lar
Mål    181  0.52-4  4.8     5,382 50.18-1  9.3       0.42 3.9 DS 
5,382 50.18-1 9.3 2.20 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 GL -19-MM 8 9