SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 13(13) Göran Larsson 74.30 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 18.01.55 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  7.06-5  8.7      819  7.06-5  8.7       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  8.43-7  12.1     1,540 15.49-6  10.3       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  4.36-12 11.3     1,947 20.25-8  10.5       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  4.54-8  9.9     2,442 25.19-8  10.4       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  5.14-12 13.1 1.20  2,840 30.33-9  10.8       3.04 7.7 NS 
 6 39  689 13.32-14 19.6 6.40  3,529 44.05-13 12.5       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  5.37-11 12.3 1.10  3,984 49.42-13 12.5       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 19.47-13 22.5 6.00  4,863 69.29-13 14.3       10.46 12.2 MM 
 9 43  338  4.04-7  12.0     5,201 73.33-13 14.1       3.10 9.4 Lar
Mål    181  0.57-8  5.2     5,382 74.30-13 13.8       0.42 3.9 DS 
5,382 74.30-13 13.8 15.10 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 GL -19-MM 8 9