SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 9(13) Sofia Salomonsson 65.46 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.43.22 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  8.40-12 10.6 0.40   819  8.40-12 10.6       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  8.25-5  11.7     1,540 17.05-10 11.1       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  3.34-2  8.8     1,947 20.39-9  10.6       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  5.09-12 10.4 0.30  2,442 25.48-9  10.6       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  5.18-13 13.3 1.30  2,840 31.06-10 11.0       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  8.03-10 11.7 1.30  3,529 39.09-10 11.1       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  4.46-6  10.5 0.30  3,984 43.55-9  11.0       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 15.56-9  18.1 2.30  4,863 59.51-9  12.3   -HK 1  10.46 12.2 MM 
 9 43  338  5.04-12 15.0 1.10  5,201 64.55-9  12.5   +HK 1  3.10 9.4 Lar
Mål    181  0.51-2  4.7     5,382 65.46-9  12.2   +HK 1  0.42 3.9 DS 
5,382 65.46-9 12.2 8.20 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 SS -76-NS 6 NS -70-SS 7 NS -68-SS 8 HK -8-SS 9 SS -5-HK