SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 3(13) Peter Strömdal 53.54 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 18.00.24 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  7.04-4  8.6      819  7.04-4  8.6       6.25 7.8 NS 
 2 36  721  8.08-4  11.3 0.40  1,540 15.12-4  9.9       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  3.42-3  9.1     1,947 18.54-4  9.7       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  4.15-5  8.6     2,442 23.09-4  9.5       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  3.41-5  9.3 0.20  2,840 26.50-4  9.4       3.04 7.7 NS 
 6 39  689  5.56-4  8.6     3,529 32.46-3  9.3       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  4.18-5  9.5 0.30  3,984 37.04-3  9.3       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 11.59-4  13.6     4,863 49.03-3  10.1       10.46 12.2 MM 
 9 43  338  3.59-6  11.8 0.30  5,201 53.02-3  10.2       3.10 9.4 Lar
Mål    181  0.52-4  4.8     5,382 53.54-3  10.0       0.42 3.9 DS 
5,382 53.54-3 10.0 2.00 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 PS -28-ES 9 PS -80-ES