Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 23(23) Mauri Halonen Kvillebyns SK 81.02 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.27  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  8.08-23 11.3 1.20   720  8.08-23 11.3   -LG1  4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.45-18 10.3      890  9.53-23 11.1       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  7.48-18 10.3     1,650 17.41-23 10.7       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  6.37-22 15.0 2.40  2,090 24.18-23 11.6       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  6.08-21 10.4 0.30  2,680 30.26-23 11.4   -BÖb1  3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.51-21 10.7 0.30  3,040 34.17-23 11.3       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  7.06-22  8.8     3,850 41.23-23 10.7   -PKä1  4.39 5.7 TBo
 8 80  640  6.16-21  9.8 0.50  4,490 47.39-23 10.6       3.41 5.8 MHa
 9 129  930 13.23-22 14.4 4.00  5,420 61.02-23 11.3       6.24 6.9 MHa
10 112  350  6.04-22 17.3 2.30  5,770 67.06-23 11.6       2.22 6.8 TBo
11 115  290  3.14-23 11.1 0.40  6,060 70.20-23 11.6       1.44 6.0 MHa
12 120  250  3.32-19 14.1 0.40  6,310 73.52-23 11.7       1.54 7.6 MPa
13 123  330  3.55-23 11.9 0.50  6,640 77.47-23 11.7       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.28-20  6.9     7,000 80.15-23 11.5       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.47-21  5.2     7,150 81.02-23 11.3       0.35 3.9 JSt
7,150 81.02-23 11.3 14.30 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LG-8-MHa 2 3 4 HJa-21-MHa 5 BÖb-1-MHa 6 7 PKä-6-MHa 8 9 10 11 12 13 14