Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 1(23) Mikael Palgrim Vänersborgs SK 46.30 (tvåa Björn Öberg Främmest 48.26)  starttid: 10.09  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  4.37-1  6.4      720  4.37-1  6.4       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.13-2  7.2      890  5.50-1  6.6       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  5.40-6  7.5     1,650 11.30-1  7.0       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  2.41-1  6.1     2,090 14.11-1  6.8       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  3.56-2  6.7     2,680 18.07-1  6.8       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.15-1  6.3     3,040 20.22-1  6.7   -MHa1  2.15 6.3 MPa
 7 136  810  5.07-6  6.3 0.20  3,850 25.29-1  6.6   +MHa1  4.39 5.7 TBo
 8 80  640  3.49-2  6.0     4,490 29.18-1  6.5   -MHa1  3.41 5.8 MHa
 9 129  930  6.25-2  6.9     5,420 35.43-1  6.6   -MHa2  6.24 6.9 MHa
10 112  350  2.32-4  7.2     5,770 38.15-1  6.6   +MHa1  2.22 6.8 TBo
11 115  290  1.48-3  6.2     6,060 40.03-1  6.6   +MHa1  1.44 6.0 MHa
12 120  250  1.54-1  7.6     6,310 41.57-1  6.6   +MHa1  1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.09-3  6.5     6,640 44.06-1  6.6   +MHa1  2.05 6.3 AYn
14 100  360  1.45-1  4.9     7,000 45.51-1  6.6       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.39-10  4.3     7,150 46.30-1  6.5   +MHa1  0.35 3.9 JSt
7,150 46.30-1 6.5 0.20 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 MHa-17-MPa 6 MHa-4-MPa 7 MPa-1-MHa 8 MHa-7-MPa 9 MHa-8-MPa-9-JGu 10 MPa-10-MHa 11 MPa-6-MHa 12 MPa-9-MHa 13 MPa-13-MHa 14 MPa-17-MHa