Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 14(23) Jörgen Stegard Skarpnäcks OL 62.31 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.24  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  5.50-12  8.1 0.50   720  5.50-12  8.1       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  3.21-23 19.7 2.10   890  9.11-20 10.3       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  6.34-11  8.6 0.50  1,650 15.45-15  9.5       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  2.56-4  6.7     2,090 18.41-14  8.9       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  4.44-11  8.0 0.40  2,680 23.25-13  8.7       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.06-13  8.6 0.40  3,040 26.31-13  8.7       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  6.30-17  8.0 1.30  3,850 33.01-14  8.6   +SEr1  4.39 5.7 TBo
 8 80  640  5.37-17  8.8 1.40  4,490 38.38-15  8.6   -SEr1  3.41 5.8 MHa
 9 129  930 10.02-17 10.8 3.10  5,420 48.40-17  9.0       6.24 6.9 MHa
10 112  350  3.18-13  9.4 0.50  5,770 51.58-15  9.0   +KEi1  2.22 6.8 TBo
11 115  290  1.52-5  6.4     6,060 53.50-14  8.9       1.44 6.0 MHa
12 120  250  3.16-15 13.1 1.10  6,310 57.06-14  9.0       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.36-11  7.9 0.20  6,640 59.42-14  9.0       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.14-14  6.2 0.20  7,000 61.56-14  8.8       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.35-1  3.9     7,150 62.31-14  8.7       0.35 3.9 JSt
7,150 62.31-14 8.7 14.10 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 JSt-8-SEr-22-LG 8 SEr-10-JSt 9 10 JSt-2-KEi 11 12 JSt-18-KEi 13 14