Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 16(23) Kjell Einarsson OK Skogshjortarna 66.22 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.21  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  5.35-10  7.8      720  5.35-10  7.8       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.29-9  8.7      890  7.04-9  7.9       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  7.12-15  9.5 0.20  1,650 14.16-12  8.6       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  3.24-13  7.7     2,090 17.40-11  8.5   +SEr1  2.41 6.1 MPa
 5 60  590  4.28-8  7.6     2,680 22.08-9  8.3       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.52-22 10.7 1.00  3,040 26.00-11  8.6       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  6.37-18  8.2 0.40  3,850 32.37-13  8.5       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.58-13  7.8     4,490 37.35-13  8.4       3.41 5.8 MHa
 9 129  930  9.10-15  9.9 0.50  5,420 46.45-12  8.6       6.24 6.9 MHa
10 112  350  8.15-23 23.6 5.10  5,770 55.00-17  9.5   -JSt1  2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.48-22  9.7 0.30  6,060 57.48-17  9.5       1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.36-9  10.4     6,310 60.24-16  9.6       1.54 7.6 MPa
13 123  330  3.03-18  9.2 0.20  6,640 63.27-16  9.6       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.17-17  6.3     7,000 65.44-16  9.4   +BÖb1  1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.38-7  4.2     7,150 66.22-16  9.3   +BÖb1  0.35 3.9 JSt
7,150 66.22-16 9.3 8.50 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 KEi-4-SEr 5 6 7 8 9 10 JSt-2-KEi 11 12 JSt-18-KEi 13 14 KEi-4-BÖb