Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 6(23) Thomas Bogren IF Hagen 53.17 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 11.03  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  6.41-19  9.3 2.00   720  6.41-19  9.3       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.28-8  8.6 0.20   890  8.09-16  9.2       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  5.17-1  7.0     1,650 13.26-8  8.1       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  4.10-18  9.5 1.20  2,090 17.36-10  8.4       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  4.20-7  7.3 0.20  2,680 21.56-8  8.2       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.19-17  9.2 1.00  3,040 25.15-8  8.3       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  4.39-1  5.7     3,850 29.54-8  7.8       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.11-5  6.5 0.20  4,490 34.05-7  7.6       3.41 5.8 MHa
 9 129  930  7.01-3  7.5 0.30  5,420 41.06-7  7.6       6.24 6.9 MHa
10 112  350  2.22-1  6.8     5,770 43.28-6  7.5       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.00-10  6.9 0.10  6,060 45.28-6  7.5   -AOh1  1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.29-8  9.9 0.30  6,310 47.57-6  7.6       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.35-10  7.8 0.30  6,640 50.32-6  7.6       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.05-11  5.8 0.20  7,000 52.37-6  7.5       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.40-11  4.4     7,150 53.17-6  7.5       0.35 3.9 JSt
7,150 53.17-6 7.5 7.20 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 TBo-19-TJo 5 6 7 8 9 10 11 AOh-1-TBo 12 TBo-21-AOh 13 14