Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 15(23) Anders Ohlin Rånäs OK 63.42 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.54  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  5.21-7  7.4      720  5.21-7  7.4       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  2.22-22 13.9 1.00   890  7.43-12  8.7       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  6.09-10  8.1     1,650 13.52-10  8.4   -KSk1  5.17 7.0 TBo
 4 54  440  3.20-12  7.6     2,090 17.12-8  8.2       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  4.56-13  8.4 0.30  2,680 22.08-9  8.3   -KSk1  3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.14-16  9.0 0.40  3,040 25.22-9  8.3       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  6.40-19  8.2 1.20  3,850 32.02-11  8.3       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.44-11  7.4 0.30  4,490 36.46-12  8.2       3.41 5.8 MHa
 9 129  930 11.10-20 12.0 3.40  5,420 47.56-15  8.8       6.24 6.9 MHa
10 112  350  3.45-16 10.7 1.00  5,770 51.41-14  9.0       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.46-21  9.5 0.40  6,060 54.27-15  9.0   +TBo1  1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.51-13 11.4 0.40  6,310 57.18-15  9.1       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.57-15  8.9 0.30  6,640 60.15-15  9.1       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.39-23  7.4 0.40  7,000 62.54-15  9.0       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.48-22  5.3     7,150 63.42-15  8.9       0.35 3.9 JSt
7,150 63.42-15 8.9 11.10 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 KSk-4-AOh 4 KSk-17-AOh 5 KSk-10-AOh 6 7 8 9 10 11 AOh-1-TBo 12 TBo-21-AOh 13 14