Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 4(23) Anders Yngström Göteborg/Majorna OK 51.00 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.48  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  4.45-2  6.6      720  4.45-2  6.6       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.37-11  9.5 0.30   890  6.22-4  7.2       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  5.33-4  7.3     1,650 11.55-4  7.2       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  2.45-2  6.3     2,090 14.40-3  7.0       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  4.15-6  7.2 0.20  2,680 18.55-3  7.1       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.22-3  6.6     3,040 21.17-3  7.0       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  5.01-5  6.2     3,850 26.18-3  6.8       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.49-12  7.5 1.00  4,490 31.07-3  6.9       3.41 5.8 MHa
 9 129  930  7.13-4  7.8 0.40  5,420 38.20-3  7.1       6.24 6.9 MHa
10 112  350  2.36-5  7.4     5,770 40.56-3  7.1       2.22 6.8 TBo
11 115  290  1.59-8  6.8 0.10  6,060 42.55-3  7.1       1.44 6.0 MHa
12 120  250  3.31-18 14.1 1.30  6,310 46.26-4  7.4       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.05-1  6.3     6,640 48.31-4  7.3       2.05 6.3 AYn
14 100  360  1.51-4  5.1     7,000 50.22-4  7.2       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.38-7  4.2     7,150 51.00-4  7.1       0.35 3.9 JSt
7,150 51.00-4 7.1 4.10 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14