Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 2(23) Björn Öberg Främmestads IK 48.26 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.39  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  4.53-3  6.8      720  4.53-3  6.8       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.09-1  6.8      890  6.02-2  6.8       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  5.42-8  7.5 0.20  1,650 11.44-2  7.1       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  2.52-3  6.5     2,090 14.36-2  7.0       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  3.49-1  6.5     2,680 18.25-2  6.9   +MHa1  3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.16-2  6.3     3,040 20.41-2  6.8       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  4.56-3  6.1     3,850 25.37-2  6.7       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.00-3  6.3     4,490 29.37-2  6.6   +HJa1  3.41 5.8 MHa
 9 129  930  7.16-6  7.8 0.40  5,420 36.53-2  6.8       6.24 6.9 MHa
10 112  350  2.24-2  6.9     5,770 39.17-2  6.8       2.22 6.8 TBo
11 115  290  1.48-3  6.2     6,060 41.05-2  6.8       1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.48-12 11.2 0.50  6,310 43.53-2  7.0   +SEr1  1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.07-2  6.4     6,640 46.00-2  6.9       2.05 6.3 AYn
14 100  360  1.48-2  5.0     7,000 47.48-2  6.8   -KEi1  1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.38-7  4.2     7,150 48.26-2  6.8   -KEi1  0.35 3.9 JSt
7,150 48.26-2 6.8 1.50 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 BÖb-1-MHa 6 7 HJa-20-BÖb 8 BÖb-11-HJa 9 10 11 SEr-24-BÖb 12 BÖb-0-SEr 13 14 KEi-4-BÖb