Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 10(23) Håkan Jansson Gävle OK 56.45 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.33  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  6.30-17  9.0 1.30   720  6.30-17  9.0       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.32-10  9.0 0.20   890  8.02-14  9.0       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  5.41-7  7.5     1,650 13.43-9  8.3       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  4.14-19  9.6 1.20  2,090 17.57-12  8.6       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  4.34-10  7.7 0.30  2,680 22.31-11  8.4       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.31-19  9.8 1.00  3,040 26.02-12  8.6       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  5.15-10  6.5     3,850 31.17-10  8.1       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.31-9  7.1 0.30  4,490 35.48-10  8.0   -BÖb1  3.41 5.8 MHa
 9 129  930  7.54-7  8.5 1.00  5,420 43.42-10  8.1       6.24 6.9 MHa
10 112  350  2.29-3  7.1     5,770 46.11-10  8.0       2.22 6.8 TBo
11 115  290  1.53-6  6.5     6,060 48.04-9  7.9       1.44 6.0 MHa
12 120  250  3.39-20 14.6 1.40  6,310 51.43-10  8.2       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.23-8  7.2     6,640 54.06-10  8.1       2.05 6.3 AYn
14 100  360  1.56-6  5.4     7,000 56.02-10  8.0       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.43-16  4.8     7,150 56.45-10  7.9       0.35 3.9 JSt
7,150 56.45-10 7.9 7.50 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 HJa-21-MHa 5 6 7 HJa-20-BÖb 8 BÖb-11-HJa 9 10 11 12 13 14