Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 3(23) Mats Hallsten OK Skärmen 49.45 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.06  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  5.04-5  7.0 0.20   720  5.04-5  7.0       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.21-6  7.9 0.10   890  6.25-5  7.2   -MJo1  1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  5.43-9  7.5 0.20  1,650 12.08-5  7.4       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  3.00-7  6.8     2,090 15.08-5  7.2       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  5.42-19  9.7 1.50  2,680 20.50-7  7.8       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.28-5  6.9     3,040 23.18-7  7.7   +MPa1  2.15 6.3 MPa
 7 136  810  5.12-9  6.4 0.20  3,850 28.30-7  7.4   -MPa1  4.39 5.7 TBo
 8 80  640  3.41-1  5.8     4,490 32.11-6  7.2   +MPa1  3.41 5.8 MHa
 9 129  930  6.24-1  6.9     5,420 38.35-4  7.1   +MPa2  6.24 6.9 MHa
10 112  350  2.50-7  8.1 0.20  5,770 41.25-4  7.2   -MPa1  2.22 6.8 TBo
11 115  290  1.44-1  6.0     6,060 43.09-4  7.1   -MPa1  1.44 6.0 MHa
12 120  250  1.57-2  7.8     6,310 45.06-3  7.1   -MPa1  1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.13-4  6.7     6,640 47.19-3  7.1   -MPa1  2.05 6.3 AYn
14 100  360  1.49-3  5.0     7,000 49.08-3  7.0       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.37-6  4.1     7,150 49.45-3  7.0   -MPa1  0.35 3.9 JSt
7,150 49.45-3 7.0 3.20 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MJo-25-MHa 2 MJo-5-MHa 3 4 5 MHa-17-MPa 6 MHa-4-MPa 7 MPa-1-MHa 8 MHa-7-MPa 9 MHa-8-MPa-9-JGu 10 MPa-10-MHa 11 MPa-6-MHa 12 MPa-9-MHa 13 MPa-13-MHa 14 MPa-17-MHa