Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 17(23) Michael Johansson Vänersborgs SK 68.03 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.03  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  7.39-21 10.6 0.50   720  7.39-21 10.6       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.41-14  9.9      890  9.20-21 10.5   +MHa1  1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  7.25-16  9.8     1,650 16.45-20 10.2       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  4.00-16  9.1     2,090 20.45-20  9.9       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  6.22-22 10.8 0.50  2,680 27.07-21 10.1       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.20-18  9.3     3,040 30.27-20 10.0       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  6.44-20  8.3     3,850 37.11-20  9.7       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  6.16-21  9.8 0.50  4,490 43.27-20  9.7       3.41 5.8 MHa
 9 129  930  9.59-16 10.7 0.40  5,420 53.26-19  9.9       6.24 6.9 MHa
10 112  350  3.13-10  9.2     5,770 56.39-18  9.8       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.25-19  8.3     6,060 59.04-18  9.7       1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.47-11 11.1     6,310 61.51-17  9.8       1.54 7.6 MPa
13 123  330  3.16-20  9.9     6,640 65.07-17  9.8       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.12-13  6.1     7,000 67.19-17  9.6       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.44-19  4.9     7,150 68.03-17  9.5       0.35 3.9 JSt
7,150 68.03-17 9.5 3.10 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MJo-25-MHa 2 MJo-5-MHa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14